Yaşamım boyunca beni etkisi altına alarak çalışmalarıma da ilham olan ‘hayat ağacı’ sembolleri tarih boyunca birçok çok gelenekte rastlanır

- Türk geleneklerine göre “Dünyanın göğün göbeği ile bağlantı kurmasını ve beslenmesini sağladığına”
- Hint ve eski Mısır geleneklerinde “Ruhların kuşa dönerek bu ağacın dallarına konduklarına”
- İslami geleneklere göre “Köklerinin göğün yedinci ve son katındaki Sidre'den çıktığına”
- Hristiyan geleneklerinde ise “Yapraklarıyla ulusların şifa bulmasını sağlayan bir ağaç olduğuna” inanılır.

Hayat Ağacı çalışmaları tuval üzerine özel doku teknikleri kullanarak yapılmaktadır. Yağlı boya ve akrilik boya kullanarak yapılan resimler günümüze uygun modern çizgiler taşımaktadır.

Diğer koleksiyonlar atölyede görülebilir.